کالر کست چیست؟

     ثبت رنگ صحیح در عکس همواره یکی از مهم ترین دغدغه های عکاسان بوده است. تغیرات به وجود آمده در روند ثبت عکس در دهه گذشته، تصحیح رنگ را به عنوان شاخه ای تخصصی در عکاسی و فیلم برداری دیجیتال مطرح کرده است. انواع مشخصی از نور باعث به وجود آمدن تغییرات رنگی در دوربین های عکاسی و فیلمبرداری می شود. روشن  کردن منبع نوری با غلظت رنگ زیاد معمولا باعث کالر کست در سایه ها می شود. همچنین اضافه کردن فیلتر های عکاسی که طول موج های خاصی را از دامنه مرئی نور حذف می کنند نیز یکی از مهم ترین عوامل از دست دادن تونالیته اصلی عکس می باشد. در کل چشم انسان قادر به تشخیص رنگ های غیر طبیعی که باعث شیفت رنگی می شوند نیست چون مغز ما درک رنگ از انواع مختلف نور را با روش هایی که دوربین ها قادر به آن نیستند انجام می دهد.

Color CastColor Cast چیست؟

کالر کست یا کالر شیفت مقداری از یک رنگ است که به کل یا قسمتی از عکس به شکل یکسان تاثیر می گذارد. معمولا تغیراتی که در اثر استفاده از فیلتر های کاهش نور (ND) به وجود می آید، تراز سفیدی عکس را به سمت گرم یا سرد تغیر می دهد. این تغیرات رنگی به طور کلی ناخواسته هستند و تاثیر منفی آن تا حدی با سیستم های تصحیح رنگ بر طرف می شوند.

 

 

راه حل چیست؟

دوربین های دیجیتالی سطح بالا معمولا کالر کست را به صورت خودکار کنترل می کنند و شما می توانید در قسمتی به نام تراز سفیدی تنظیمات مورد نظر خود را انتخاب کنید. در غیر این صورت برنامه های ادیت عکس مانند فوتوشاپ به صورت تخصصی پلاگین های را به تصحیح رنگ اختصاص داده اند.

نظر خود را مطرح کنید